Privacyverklaring

12 oktober 2021 versie 1.0

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. Jachtvereniging Soestdijk neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

Jachtvereniging Soestdijk gevestigd aan Zomerdijk 39 7942 JS Meppel.

Jachtvereniging Soestdijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Voorop staat dat Jachtvereniging Soestdijk zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?

Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken.

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres om:

• u te herkennen

• u te voorzien van service

 

Communicatie

Wij gebruiken uw e-mailadres om:

• u te informeren over de door uw aan ons gestelde vragen via de website www.jachtverenigingsoestdijk.nl

• alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en overige communicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

 

Jachtvereniging Soestdijk verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van toestemming

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a, Wbp / artikel 4 lid 11 AGV). Door het actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacyverklaring, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Jachtvereniging Soestdijk zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

 

Geven wij uw gegevens aan derden?

Jachtvereniging Soestdijk geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of u specifiek om toestemming is gevraagd. Passend beschermingsniveau Voor de juiste werking van onze dienstverlening geven wij uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat Vimexx voor de hosting van onze website en Purple Media voor het beheren van onze website. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

Worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ja, Jachtvereniging Soestdijk bewaart uw gegevens tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen. Jachtvereniging Soestdijk verwijdert uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. Wilt u dat Jachtvereniging Soestdijk uw gegevens verwijdert? Stuur een e-mail naar britta.de.waal@hotmail.com. Wij verwijderen uw gegevens binnen 14 dagen uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

 

Wat zijn uw rechten?

Inzage in uw gegevens

Als gebruiker heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

 

Correctie van uw gegevens

Als gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

 

Recht om vergeten te worden

Als gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

 

Recht op bezwaar

Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

 

Recht op gegevensoverdracht

Als klant heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens in standaardbestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

 

Beveiliging van gegevens

Jachtvereniging Soestdijk zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Jachtvereniging Soestdijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking.

 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via britta.de.waal@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie, bezwaar en verwijdering van uw gegevens. U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.